onthemove-logo-tagline

Være med til Gøteborg i august?

I august blir det arrangert en stor konferanse/festival for metodister, World Methodist Conference i Gøteborg.

MBU har satt av midler i budsjettet og ønsker at mange ungdommer skal ha mulighet til å være med på denne konferansen. Siden arrangementet er utenlands er det en minimum aldersgrense på 18 år. 

Om du har spørsmål eller ønsker å være med. Ta kontakt med Ximena Engbjergximena_engbjerg@hotmail.com