Styre

MBUs Landsstyre for perioden 1.aug 2020 - 31.juli 2022

Ønsker du kontakt med oss i styret, benytt vår felles E-postadresse: styret@mbu.no

 

Styreleder: Lisa Kristin Hanielsen
lisa.kristin.hanielsen@metodistkirken.no

Økonmioansvarlig: Åse-Karen Mortensen

Nestleder: Kristin Tvedt og Tor Harald Olsen

Styremedlemmer:
Ingrid Hjerpseth
Marte Kristiansen
Magnus Holten Skånlund
Ingull Grefslie, Tilsynsprest
Ole Martin Andreassen, Leder Speiderkorpset

Varamedlemmer:
Ninni Bonden Nysveen
Marthe Katrine Larsen
Silje Marie Halvorsen 
Hermann Bråthen

 

Styresekretær: Ellen Irene Klepaker, MBU-konsulent.
ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no