Styre

MBUs Landsstyre for perioden 1.aug 2022 - 31.juli 2024

Ønsker du kontakt med oss i styret, benytt vår felles E-postadresse: styret@mbu.no

 

Styreleder: Sunniva Eriksen Hustoft
Epost: smhustoft@gmail.com

Økonomiansvarlig: Charlotte Presas Mathisen

Nestleder: 
Tor Harald Aanstad Olsen
Helene Sofie Lystrup

Styremedlemmer:
Trygve Sivertsen
Karoline Ximena Urup Engbjerg
​​​​​​​​​​​​​​Logan Sebastian Steffensen
Ingull Grefslie, Tilsynsprest
Ole Martin Andreassen, Leder Speiderkorpset

Varamedlemmer:
Silje Marie Halvorsen 
Ingeborg Tønne Olsen

 

Styresekretær: Ellen Irene Klepaker, MBU-konsulent.
ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no