8information-1481584_1280-pixabay.

Informasjon fra styret

November 2023

Til orientering

Landsstyret i Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund (MBU) Har satt ned en gruppe som skal se på MBUs nåværende lover og standard vedtekter

Denne gruppen består av:

  • Nestleder, Tor Harald Aandstad Olsen
  • Nestleder, Helene Sofie Lystrup
  • Økonomiansvarlig, Charlotte Mathisen

MBUs landsstyre ønsker å se om både språk og innhold kan forenkles og oppdateres til dagens strukturer. Dersom det er innspill til denne prosessen så ta gjerne kontakt med Tor Harald direkte, torharaldols@gmail.com, eller vårt kontor mbu@metodistkirken.no.

 

Forslag til eventuelle endringer vil bli sendt sammen innkalling til landsmøtet lørdag 4.mai 2024. Samt lagt ut på MBUs nettsider, Ressurser - Metodistkirken i Norge (mbu.no)

 

Vi i MBU anser denne meldingen som innenfor § 11 LOVENDRINGER:

  • «Ethvert medlem av MBU kan gjennom det BUR eller det organ de måtte ha et valgt verv i og som da samtidig skal uttale seg, fremme endringsforslag til disse lover. Landsstyret må ha mottatt slike forslag senest 6 måneder før Landsmøtet samles og skal se til at alle barne- og ungdomsråd og distrikts utvalgene får anledning til å uttale seg.»