mbulandsmote

Informasjon om MBUs landsmøte

Lørdag 4.mai kl.10.00 på teams

 

Lørdag 4.mai kl.10.00 vil MBUs landsmøte bli avholdt på Teams.

Påmelding her

Påmeldte Landsmøtedelegater vil få tilsendt dagsorden, saksliste og sakspapirer sammen med link til møtet medio april 2024. Dagsorden, saksliste osv. vil bli lagt ut på MBUs sine hjemmesider senest 4 uker før Landsmøtet og vil dermed anses som offentlig tilgjengelig innen gitte frister. 

 

Dersom det er noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med MBU-konsulent Ellen Irene Klepaker, mobil 92683154, e-post ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no. Eller Styreleder Sunniva Marie Hustoft, mobil 48339472, e-post smhustoft@gmail.com

 

Med vennlig hilsen

Ellen Irene Klepaker
MBU-konsulent

 

 

 

Tidligere gitt informasjon vedrørende frister for innmelding av saker. Men pga. utgått frist er denne informasjon flyttet hit. 

Saker som ønskes taes opp på dette møtet må være oversendt til MBUs Landstyre innen 1.mars 2024. mbu@metodistkirken.no. Dette gjelder også forslag på kandidater til valg.

Det er kun saker som er meldt inn til styret innen denne fristen som kan tas opp på Landsmøtet. Dette gjelder også for MBUs Landsstyre.

Det er tidligere informert om at det jobbes med endringer på MBUs lover og vedtekter, og innspill på dette vil bli behandlet fortløpende frem til 1.mars.