achievement-5597527

Timoteus lederkurs for ungdom

Lyst til å bli bedre kjent med egen tro? Har du en lederspire i magen? Lyst til å motivere og engasjere andre unge? I alderen 15-20 år?

  • Er svaret JA på minst et av disse punktene er vårt Timoteus Lederkurs noe for deg.

Trykk her for påmelding

Her vil du bli bedre kjent med din egen tro, hvordan formidle tro til andre unge og ikke minst hvordan bli en god leder og forbilde for andre unge i din lokale menighet, på MBUs nasjonale leirer eller kanskje du blir aktiv i kirkens menighetsråd. Mulighetene er mange.

Kurset vil gå over 3 helger, 1.helg blir i Trondheim 22-24.september 2023. Vår ungdomsprest Kristin Oden Broback vil lede deg gjennom flere ulike temaer. Dette vil blant annet være.

  • Hva innebærer lederrollen?
  • Ledelse i Bibelen
  • Troshistorie
  • Verdier
  • Nådegaver (gode og nyttige egenskaper)

Dette kurset passer perfekt for ungdom i alderen fra konfirmasjon og oppover.

Du vil få god oppfølging og veiledning mellom de forskjellige helgene og vi gleder oss til å se din utvikling som leder og på det personlige plan.

Så hvordan kan man bli med på denne moroa? Send en mail til MBU-kontoret hvor du forteller litt om hvem du er, og hvorfor du vil være med.  Vi i MBU tar kontakt med din lokale menighet for å få avtalt hvem og hvordan de skal følge deg opp under kurset. Vi kommer også til å be om et kort anbefalingsbrev fra menighetens prest, menighetsråds, - eller BUR-leder. Dette er bare for å bli bedre kjent med deg i forkant av første samling.

  • Kurset vil ha en egenandel på 1500kr og vil dekke reise, opphold og mat.
  • Kommende samlinger er planlagt 12-14.januar 2024 i Oslo og helgen 5-7.april (Sted vil komme senere)